Codul de etica ICF:

ICF se angajează să mențină și să promoveze excelența în coaching. Prin urmare, ICF se așteaptă ca toți membrii și coach-ii acreditați (coach, mentori de coach, supervizori de coach, traineri pentru coach sau studenți) să adere la elementele și principiile comportamentului etic: să fie competenti și să integreze competențele ICF în mod eficient în activitatea lor.
În conformitate cu valorile de bază ICF și cu definirea ICF a coaching-ului, Codul de etică are rolul de a oferi orientare, responsabilitate și standarde de conduită aplicabile tuturor membrilor ICF și deținătorilor de acreditare ICF, care se angajează să respecte următorul Cod de Etică ICF:

Partea I: Definiții     

  • Coaching: Coach-ul colaborează cu, clienții într-un proces provocator și creativ care îi inspiră să-și maximizeze potențialul personal și profesional.
  • Coach-ul ICF: Un coach ICF este de acord să practice competențele de bază ICF și promite responsabilitatea față de Codul de Etică al ICF.
  • Relația de coaching profesionist: Există o relație de coaching profesionist atunci când coaching-ul include un acord (inclusiv contract) care definește responsabilitățile fiecărei părți.
  • Roluri în relația de coaching: Pentru a clarifica rolurile în relația de coaching, este adesea necesar să se facă distincția între client și sponsor. În cele mai multe cazuri, clientul și sponsorul sunt aceeași persoană și sunt, prin urmare, denumite împreună ca client. Cu toate acestea, în scopul identificării, ICF definește aceste roluri după cum urmează:
  • Client: “Client / Coachee” este persoana (persoanele) care este(sunt) antrenata/e.
  • Sponsor: “sponsorul” este entitatea (inclusiv reprezentanții acesteia) care plătesc și/sau aranjează servicii de coaching care urmează să fie furnizate. În toate cazurile, contractele de angajare în coaching ar trebui să stabilească în mod clar drepturile, rolurile și responsabilitățile atât pentru client cât și pentru sponsor dacă, clientul și sponsorul sunt persoane diferite.
  • Student: “studentul” este cineva înscris într-un program de formare ca si Coach sau lucrează cu un Supervizor de coaching sau cu un Mentor pentru coach pentru a învăța procesul de coaching sau pentru a-și îmbunătăți și dezvolta abilitățile de coaching.
  • Conflictul de interese: o situație în care un Coach are un interes personal sau particular să influențeze obiectivul funcțiilor sale oficiale ca si Coach și profesionist.

Partea a doua: Standardele ICF de conduită etică

Secțiunea 1: Conduită profesională generala:

Ca si Coach, eu:

1) Ma conduc în conformitate cu Codul de etică al ICF în toate interacțiunile, inclusiv in instruirea ca si Coach, îndrumarea ca si Coach și activitățile de supraveghere a Coach-ului.

2) Ma angajez să iau măsurile corespunzătoare cu Coach-ul, Trainer-ul sau Mentorul Coach-ului și / sau să contactez ICF pentru a aborda orice încălcare a eticii sau o eventuală încălcare de îndată ce îmi dau seama, indiferent dacă implică mine sau pe alții.

3) Să comunic și să creez conștientizare în rândul celorlalți, inclusiv organizații, angajați, sponsori, Coach și alții, care ar putea fi nevoiți să fie informați cu privire la responsabilitățile stabilite prin prezentul Cod.

4) Să ma abțin de la discriminarea ilegală în activitățile profesionale, inclusiv cele legate de vârsta, rasa, orientarea pe criterii de gen, etnie, orientare sexuală, religie, origine națională sau dizabilitate.

5) Fac declarații verbale și scrise care sunt adevărate și exacte cu privire la ceea ce ofer în calitate de Coach, profesia de coaching sau ICF.

6) Identific si prezint cu exactitate calificările mele de coaching, expertiza, experiența, instruirea, certificările și acreditările ICF.

7) Recunosc și onorez eforturile și contribuțiile altora și doar revendic proprietatea asupra propriului meu material. Înțeleg că încălcarea acestui standard mă poate lăsa supus unei căi de atac de către o terță parte.

8) Încerc în permanență să recunosc problemele personale care pot afecta, pot intra în conflict sau pot interfera cu performanța mea de coaching sau cu relațiile mele profesionale de coaching. Voi solicita cu promptitudine asistența profesională relevantă și voi determina acțiunile care trebuie întreprinse, inclusiv dacă este adecvat să suspend sau să reziliez contractul de coaching ori de câte ori circumstanțele și faptele necesită.

9) Admit că acest Cod de Etică se aplică relației mele cu clienții de coaching, coachees, studenți, mentori și supraveghetori.

10) Efectuez și raportez cercetări cu competență, onestitate și în cadrul unor standarde științifice recunoscute și subiecte aplicabile. Cercetarea mea se va desfășura cu consimțământul necesar și aprobarea celor implicați și cu o abordare care va proteja participanții de orice prejudiciu potențial. Toate eforturile de cercetare vor fi realizate într-un mod care să respecte toate legile aplicabile ale țării în care se desfășoară cercetarea.

11) Am grija sa păstrez și elimin dupa caz toate înregistrările, inclusiv fișierele și comunicările electronice, create în timpul contractelor mele de coaching într-o manieră care promovează confidențialitatea, securitatea și confidențialitatea și respectă legile și acordurile aplicabile.

12) Folosesc informațiile de contact ale membrilor ICF (adresele de e-mail, numerele de telefon etc.) numai în modul și în limitele autorizate de ICF.

Secțiunea 2: Conflicte de interese

Ca si Coach, eu:

13) Încerc să fiu conștient de orice conflict sau potențial conflict de interese, să dezvălui în mod deschis orice conflict și să încerc să ma retrag atunci când apare un conflict.

14) Clarific rolurilor pentru Coach interni, stabilirea limitelor și revizuirea cu conflictele de interese ale părților interesate care ar putea apărea între coaching și alte funcții de rol.

15) Dezvălui clientului meu și sponsorului sau sponsorilor toate compensațiile pe care le pot primi anticipat de la terțe părți pentru recomandari de clienți sau plăti pentru a primi clienți.

16) Onorez o relație echitabilă coach-ul / client, indiferent de forma compensării.

Secțiunea 3: Conduită profesională cu clienții

Ca si Coach, eu:

17) Vorbesc din punct de vedere etic ceea ce știu că este adevărat pentru clienți, potențiali clienți sau sponsori cu privire la valoarea potențială a procesului de coaching sau a mea ca si coach.

18) Explic cu atenție și depun eforturi pentru a vă asigura că, înainte sau la întâlnirea inițială, clientul și sponsorul meu înțeleg natura coaching-ului, natura și limitele confidențialității, aranjamentele financiare și orice alți termeni ai acordului de coaching .

19) Discut si stabilesc serviciile de coaching clar cu clienții și sponsorii mei înainte de a începe relația de coaching și de a onora acest acord. Acordul include rolurile, responsabilitățile și drepturile tuturor părților implicate.

20) Mențin responsabilitatea pentru cunoașterea și stabilirea limitelor clare, adecvate și delicate din punct de vedere cultural care guvernează interacțiunile, fizice sau de altă natură, pe care le pot avea cu clienții sau sponsorii.

21) Evit orice relație sexuală sau romantică cu clienții, sponsorii sau studenții actuali, cu studenții sau cu supraveghetorii. În continuare, voi fi atent la posibilitatea oricăror intimități sexuale potențiale între părți, inclusiv la personalul meu de asistență și / sau asistenții, și voi lua măsurile corespunzătoare pentru a aborda problema sau pentru a anula angajamentul pentru a oferi un mediu sigur în ansamblu.

22) Respect dreptul clientului de a înceta relația de coaching în orice moment al procesului, sub rezerva dispozițiilor acordului. Voi rămâne la curent cu indicii că există o schimbare a valorii primite din relația de coaching.

23) Încurajez clientul sau sponsorul să facă o schimbare dacă cred că clientul sau sponsorul ar fi mai bine deservit de un alt coach sau de altă resursă și ii sugerez clientului să caute serviciile altor profesioniști atunci când se consideră necesar sau adecvat.

Secțiunea 4: Confidențialitatea / aspecte private

Ca si Coach, eu:

24) Consimt pentru menținerea celor mai stricte niveluri de confidențialitate cu toate informațiile clientului și ale sponsorului, cu excepția cazului în care legea solicită eliberarea.

25) Am un acord clar despre modul în care informațiile de coaching vor fi schimbate între coach, client și sponsor.

26) Am un acord clar atunci când acționez ca si Coach, mentor de coach, supervizor de coaching sau formator, atât cu client, cât și cu sponsorul, studentul, mentorul sau supraveghetorul cu privire la condițiile în care confidențialitatea nu poate fi menținută (de exemplu, activitatea ilegală, risc iminent sau pericol pentru sine sau pentru alții etc.) și ma asigur că atât clientul, cât și sponsorul, studentul, mentorul sau supraveghetorul sunt de acord, în mod voluntar și în cunoștință de cauză, în scris, cu această limită de confidențialitate. În cazul în care cred în mod rezonabil că, datorită aplicării uneia dintre circumstanțele de mai sus, este posibil să fie necesar să informez autoritățile competente.

27) Solicit tuturor celor care lucrează cu mine în sprijinul clienților să adere la Codul de etică al ICF, numărul 26, secțiunea 4, standardele de confidențialitate și aspecte private și orice alte secțiuni din Codul de etică care ar putea fi aplicabile.

Secțiunea 5: Dezvoltarea continuă

Ca si Coach, eu:

28) Ma angajez în dezvoltarea continuă și permanenta a competențelor mele profesionale.

Partea a treia: Angajamentul ICF al eticii

În calitate de Coach ICF, recunosc și sunt de acord să-mi onorez obligațiile etice și legale față de clienții mei de coaching, sponsori, colegi și publicul larg. Mă angajăm să respect codul de etică al ICF și să practic aceste standarde cu aceia pe care-i am ca si clienti de coaching, le predau sau le sunt mentor sau pe care-i supraveghez.

Dacă încalc acest angajament de etică sau orice parte a Codului de etică al ICF, sunt de acord că ICF, la discreția sa exclusivă, să mă considere responsabil pentru acest lucru. De asemenea, sunt de acord că responsabilitatea mea față de ICF pentru orice încălcare poate include sancțiuni, cum ar fi pierderea calității de membru al ICF și / sau a acreditărilor mele ICF.

Pentru mai multe informații despre procesul de examinare a conduitei etice, inclusiv linkuri pentru a depune o plângere, vă rugăm să faceți clic aici.
Coachfederation.org/code-of-ethics
Adoptată de Consiliul Global al Directorilor ICF iunie 2015.

Facebook Comments

Translate »

Știu că timpul nostru este prețios!

Hai alături de noi în comunitate

 

Te-ai abonat cu SUCCES!

Share This